Rekultivace
Krausovy boudy

zpět na seznam realizací

Rekultivace Krausovy boudy

Požadavkem majitele horské boudy na Krausových boudách bylo především navrátit okolním plochám charakter obhospodařované horské louky. Při rekonstrukci objektu došlo pohybem těžké mechanizace k výraznému poškození lučních porostů.

Aby se zabránilo dalšímu poškozování louky příjezdem osobního automobilu majitelů objektu, byla za použití původních postupů a místního materiálu obnovena příjezdová cesta k chalupě, vedoucí po okraji louky. Louka samotná byla pečlivě zbránována, zarovnána, vyčištěna od kamenů a stavební suti, oseta původními travními druhy, namulčována a selektivně odplevelena od nežádoucích druhů rostlin.

Pro obnovu původního charakteru horské louky je nezbytné provádět pravidelné kosení s odklizením pokosené hmoty. Pod zápražím vznikla malá předzahrádka, v níž jsou zastoupeny pouze místní botanické druhy květin. Jako orientační bod byl u cesty vysazen Jařáb ptačí.

Podrobnosti realizace

realizace: 2003 a následná každoroční péče
místo realizace: Černá hora - Krausovy boudy, Krkonoše

Fotogalerie

  

  

  

  zpět na seznam realizací

Kód: LUBOR NOSEK | Webdesign: JIŘÍ HUTÁREK