VAK
Bohuslavice

zpět na seznam

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Čistírna odpadních vod Trutnov - Bohuslavice


Záměrem investora bylo pomocí sadovnických úprav oddělit provozní část areálu čistírny odpadních vod od administrativní budovy. Při první návštěvě areálu jsem nevěřila, že má smysl vytvořit jakékoliv sadovnické úpravy v tak zanedbaném areálu, zarostlém dvoumetrovými kopřivami a dalšími urputnými plevely. Řešená plocha měla zanedbatelnou rozlohu vůči celému zarostlému areálu a často se přes ni jezdilo těžkou mechanizací, protože to bylo kratší. I reakce zdejších zaměstnanců mě přesvědčovala o marnosti zde něco měnit. Opak byl pravdou. Po rozhovoru s panem správcem, prohlídce areálu a získání informací o provozních vztazích jsem vše zdokumentovala, vyžádala si potřebné podklady a pustila se do práce.

  

  

  

  

  

  

     

Pomocí výsadeb jsem jasně vymezila prostor administrativní budovy. Výsadby tvoří obvodové kulisy zapojených keřů, bránící pohledu do technických částí areálu. Prostor uzavírá val, oddělující budovu od odkalovacího jezírka, bránící průjezdu zmíněné mechanizace. K mé nevoli nyní funguje jako hráz odkalovacího jezírka. V pásu kolem budovy navrhuji zapojené výsadby trvalek. Ty do tří let vytvoří kompaktní stálezelený koberec, který plně nahrazuje trávník, který by na daném stanovišti trpěl a velmi špatně se udržoval. Zapojené výsadby keřů tvoří plynulé, přírodní křivky, lemující celistvé plochy trávníku, které se lehce udržují riderem.

  

Perspektivy ukazující předpokládaný stav po pěti letech od realizace.

  

  

Detail navrženého valu a jeho vývoj v čase.

  

  

Po dvojitém odplevelení ploch, vytvoření valu, orbě, uvláčení, vysbírání kamenů a uhrabání je vše připraveno pro vytyčení ploch pro výsadby dle projektu.

  

Je nutné dát definitivní podobu valu.

  

  

  

Vše je vytyčeno a připraveno pro výsadby.

  

  

  

Toto je výsledný efekt po výsadbách.

  

  

  

     

  

  

Původní stav Návrh Po realizaci

     

     

     

Doslov

Při pravidelné údržbě bylo nutné domulčovat výsadby. Při vykládce 30m3 mulče spadlo zanedbatelné množství na perfektně udržovaný trávník. Šel kolem zaměstnanec areálu a strašně mi vynadal, že ničíme trávník. Začala jsem se hlasitě smát a ujistila ho, že vše dáme do pořádku. To byl ten největší důkaz toho, že jsme odvedli dobrou práci. Zaměstnanci již vymýšlí kam umístit otevřené ohniště a posezení pod pergolou.


zpět na seznam

Kód: LUBOR NOSEK | Webdesign: JIŘÍ HUTÁREK