Řehákovi

zpět na seznam

Soukromá zahrada ve Svobodě nad Úpou

Rodinný domek z období první republiky je situován na ojedinělém místě v bývalém místním kamenolomu. Majitelé domu desítky let oddělovali svou zahradu od okolí plotem. Hlavní myšlenkou projektu bylo zrušit plot, využít přirozených hranic skalních stěn a "vpustit" skálu do zahrady. S touto myšlenkou jsem si pohrávala sedm let, co jsem chodila kolem tohoto domu. V dubnu 2004 mne oslovili majitelé a požádali mne, abych se pokusila radikálně změnit vzhled jejich zahrady. Při první návštěvě vznikly následující fotografie, ze kterých je doufám zřetelně vidět původní stav zahrady. Po třech hodinách strávených povídáním o budoucí podobě zahrady jsem opustila majitele. Ti byli očividně překvapeni a vyčerpáni množstvím připomínek ke stávajícímu stavu zahrady i nápady a možnostmi řešení. Trvalo tři týdny, nežli se ozvali. Stálo to za to! Prý celé ty dny chodili po zahradě a snažili se sžít s myšlenkou, že vpustí skálu do zahrady a pomocí ní vyřeší nešťastný výškový rozdíl mezi terasami za domem. Dohodli jsme se na vypracování studie.

  

  

  

  

Vznikl první nástřel kompoziční studie, který měl velký úspěch. Nic nebránilo tomu, aby byl rozpracován do detailů. Po oboustranné dohodě jsem zpracovala jednoduchou verzi projektu, obsahující kompoziční studii, osazovací plán, perspektivy, soupis navrženého rostlinného materiálu a rozpočet. Nic nebránilo podepsání smlouvy včetně harmonogramu prací a termínů ukončení jednotlivých etap.

  

  

  

Vše začalo chemickým odplevelením ploch a následným generálním úklidem. Zmizely původní zídky z nesourodých materiálů, odvezlo se několik kontejnerů odpadu, který do zahrady nepatří, navezla se ornice a kámen pro alpinium. Začaly práce na skalním splazu a zpevněných plochách.

  

  

  

Práce na alpiniu se chýlý ke konci, naváží se rostlinný materiál. Nejtěžším úkolem je účelně spotřebovat zbylé úlomky kamenů.

  

  

     

Vše zasazeno, uklizeno a připraveno na pokládku travního koberce.

  

  

Travní koberec se ujal, první kosení za námi, začínáme mulčovat.

  

  

Doslov

Co mne baví na mé práci? Vše začíná nápadem na papíru a končí hotovou zahradou a často i přátelstvím mezi mnou a klientem. Hlavním předpokladem dobré spolupráce je jasná představa klienta, co od zahrady očekává. On bude "bydlet" ve své zahradě a ta musí odrážet jeho životní styl. Důkazem dobře odvedené práce je spokojený, usměvavý klient, který miluje svou zahradu, rád o ní pečuje a rád v ní tráví svůj volný čas.


zpět na seznam

Kód: LUBOR NOSEK | Webdesign: JIŘÍ HUTÁREK